Stichting Pensioenfonds Grontmij verzorgt de pensioenen van ruim 2.300 medewerkers van Grontmij Nederland, 1.100 pensioengerechtigden en bijna 2.700 deelnemers met premievrije rechten.
Informatiebijeenkomsten Pensioenfonds


Dekkingsgraad

 

30-09-2014: 108,8% (102,9%*)


* economische dekkingsgraadVerloop dekkingsgraad

 

 

Rood Vereiste dekkingsgraad

Blauw Nominale dekkingsgraad

Bruin Minimaal vereiste dekkingsgraad