Stichting Pensioenfonds Grontmij verzorgt de pensioenen van ruim 1.800 medewerkers van Grontmij Nederland, ruim 1.400 pensioengerechtigden en ruim 2.900 deelnemers met premievrije rechten.
Informatiebijeenkomsten Pensioenfonds


Dekkingsgraad

 

30-04-2016: 104,0% (101,2%*)


* Actuele dekkingsgraadVerloop dekkingsgraad

 

 

Blauw Actuele dekkingsgraad

Rood Vereiste dekkingsgraad

Bruin Minimaal vereiste dekkingsgraad

Groen Beleidsdekkingsgraad